Startpagina

Welkom op de startpagina van de Stichting Promovere Sanus Canibus.
De vertaling van Promovere Sanus Canibus is “ter bevordering van gezonde honden” en dat is dan ook precies waar we voor staan.
We staan ten dienste van fokkers, dekreu-eigenaren en belangstellenden die de uitgangsprincipes van onze Stichting onderschrijven.

We richten ons in eerste instantie op de rassen Oudduitse Herders en Duitse Herders korthaar en langstokhaar.

De Stichting Promovere Sanus Canibus wil graag transparant zijn in haar activiteiten en werkzaamheden en kent daarom een open structuur bestaande uit verantwoordelijke werkgroepen. Dus naast een bestuur een organisatie structuur. In die structuur is het volgende opgenomen:

Bestuur van de Stichting: Secretariaat, inrichting nieuwe projecten, inrichting Stichting en perspectief.

Naast de verwerking van de secretariële zaken worden binnen het beheer van de Stichting ook de financiële zaken geregeld, worden plannen geïnitieerd (perspectief) en is er sprake van het waarborgen van continuïteit van de Stichting. Tevens worden hier de contacten onderhouden met belanghebbenden, donateurs, overheid en andere van belang zijnde instanties.

Bureau Fokstrategie: Databank, DNA onderzoek en ontwikkelingen alsmede honden welzijn.

Ontwikkelingen op het gebied van fokken ontdekken en daar voorstellen van maken. Het vastleggen van aan de Stichting gelieerde honden, hun nakomelingen en gezondheidsuitslagen. Het registreren en faciliteren van Embark DNA onderzoeken, het voorspellen van de mate van inteelt voor geplande en aangekondigde combinaties voor zowel de gewone fok als de outcross. Het monitoren van ontwikkelingen op het gebied van fokken, overheidsregels en het welzijn van honden.

Bureau Manifestaties: Aankeuringen, shows, wandelingen en andere evenementen.

Het administreren en organiseren van diverse evenementen en het onderzoeken van geschikte evenementen en locaties om de Stichting te presenteren en alle andere zaken die nodig zijn in het kader van deze manifestaties.

Bureau Beheer: Verantwoordelijk voor de afhandeling, het controleren en maken van de nodige bescheiden zoals certificaten en alle andere correspondentie die niet valt onder bestuur van de Stichting.

Het vervaardigen van stambomen, fokcertificaten, kennelerkenningen en andere aan de Stichting gelieerde documenten. Het registreren van de stamboekhouding en alle daaraan verbonden werkzaamheden.

Sanus Canibus staat voor openheid en transparantie en werkt samen met onder andere: