Donateur worden?

Wilt u ons steunen in ons werk voor de gezondheid en het welzijn van de Oudduitse Herder en Duitse Herder Langstokhaar?
Wordt dan donateur van onze Stichting.
Donateurs zijn voor ons onmisbaar. Zonder hun financiële ondersteuning kunnen wij ons belangrijke werk niet doen.

De kosten voor het donateurschap kunt u hier vinden.

Voor het aanmelden als donateur kunt u dit formulier invullen.
Let op! Bij het aangaan van het donateurschap verklaart de donateur dat hij/zij zich zal conformeren aan de gedragscode.

Opzeggen Donateurschap:
Opzegging van het donateurschap dient schriftelijk (of per mail) te gebeuren en graag tenminste één maand voor het nieuwe jaar (voor 1 december van het lopende jaar) aan de secretaris van de Stichting (c.peletier@sanus-canibus.nl).

Wanbetaling:
Helaas komt het zo nu en dan voor dat wij een donateur moeten royeren wegens het niet betalen van het donateurschap.
Mocht iemand hierna toch weer donateur willen worden dan zal er een wachttijd gelden van 3 jaar na de datum van royement.