HUU ofwel Urate Kidney & Bladder Stones

Wat is HUU

Deze aandoening veroorzaakt nier- en blaasstenen bestaande uit uraat. Bij de meeste honden wordt urinezuur omgezet in allantoïne, een inerte stof die vervolgens wordt uitgescheiden in de urine. Honden met HUU hebben defecten in de route die urinezuur omzet in allantoïne. Als zodanig bouwt urinezuur zich op, kristalliseert en vormt uraatstenen in de nier en de blaas. Urinezuur is een tussenproduct van het purinemetabolisme. 

Symptomen bij aangetaste honden

De meeste honden zijn volwassen voordat ze tekenen van urinewegproblemen vertonen (gemiddeld 4-6 jaar). Indien niet gediagnosticeerd, kunnen blaasstenen leiden tot urinewegobstructie, wat levensbedreigend kan zijn.

Er is een DNA test beschikbaar voor HUU

Hoe deze aandoening wordt behandeld

Uraatstenen zijn onzichtbaar op röntgenfoto’s en moeten door een dierenarts worden gediagnosticeerd via echografie of urinesedimentanalyse. Als het vroeg wordt opgemerkt, reageert het op dieetbeheer. Chirurgische ingreep is vaak nodig wanneer zich stenen of een obstructie vormen.

Maatregelen

Het nauwlettend volgen van de plasgewoonten van uw hond, routinematig laboratoriumwerk en het opvolgen van het voedingsadvies van uw dierenarts zijn de beste manieren om uw hond gezond te houden.

Meer informatie

Deze mutatie werd voor het eerst beschreven bij de Dalmatiër.