LTV

LTV (Lumbosacrale Transitional Vertebra) is een afwijking van de overgangswervel tussen de laatste lendenwervel en de eerste heiligbeenwervel.
Vaak is er sprake van een extra lendenwervel, de zogenaamde 8ste wervel. De extra wervel kan een ‘normale’ lendenwervel zijn, maar ook afwijkend zijn waardoor er problemen ontstaan met bijvoorbeeld vergroeiingen. De hond kan op latere leeftijd veel last krijgen bij het bewegen, vaak gaat het gepaard met veel pijn in de achterhand.
Bij de Duitse Herdershond is er een groot onderzoek gedaan door de Universiteit Bern, het onderzoek is gedaan bij 25.500 honden op de leeftijd van 16 maanden, uit het onderzoek is gebleken dat ongeveer 8% van de honden een vorm van deze afwijking heeft. De Duitse vereniging (SV)  heeft inmiddels een systeem ontwikkeld om de Lumbosacrale overgangswervels te beoordelen aan de hand van röntgenfoto’s. Zij hanteren de volgende gradaties:
LTV0   geen veranderingen (LTV vrij, 7 wervels)
LTV1   onderbroken middellijn heiligbeen of andere licht afwijkende structuur
LTV2   symmetrische intermediair gevormde lumbale-sacrale overgang
LTV3   asymmetrische lumbale-sacrale overgang.
LTV4   6 of 8 wervels

Binnen de Raad van Beheer vindt een discussie plaats of voor LTV een geprotocolleerd onderzoek zal worden ontwikkeld zoals ook voor HD en ED bijvoorbeeld. Totdat het onderzoek geprotocolleerd is, hebben we de mogelijkheid om via een röntgenfoto van de rug, de dierenarts het aantal lendenwervels te laten vaststellen en een uitspraak te laten doen over de vorm van de wervels. Onderstaande foto’s geven een normale  rug met 7 wervels weer  (bovenste foto) en een “normale”8ste wervel ( onderste foto)

Naast de problemen die een 8ste wervel op zich al kunnen veroorzaken heeft deze wervel vaak een afwijkende stand, waardoor er sprake kan zijn van een scheef bekken of afklemming. Bij een scheef bekken kan zich eenzijdig een slechte heup ontwikkelen. De kans op afklemming ( CES, Cauda-Equina syndroom) is door de abnormale stand van het bekken 7 maal groter dan bij een normaal aantal wervels.

Stichting Sanus Canibus geeft het advies om fokdieren te testen op deze aandoening.