MDR1

Wat is MDR1?

Gevoeligheid voor bepaalde klassen van geneesmiddelen, met name het parasiticide ivermectine, evenals bepaalde geneesmiddelen tegen maag- en darmkanker, komt voor bij honden met een mutatie in het ABCB1-gen

Wanneer symptomen zich ontwikkelen bij aangetaste honden

Symptomen treden op nadat een hond een MDR1-probleemmedicijn of -dosering heeft gekregen en kunnen variëren van braken en diarree tot lethargie, toevallen of coma.

Hoe dierenartsen deze aandoening diagnosticeren?

Dit is meestal een diagnose met terugwerkende kracht nadat een hond een bijwerking heeft gehad op een problematisch medicijn. Het testen van de ouderdieren helpt voorkomen dat er pups geboren worden met deze aandoening.

Maatregelen

Bekijk de MDR1-probleemgeneesmiddelenlijst en stel uw dierenarts op de hoogte om dit in het dossier van uw hond te markeren!

Meer informatie

De Multidrug-resistentie, ABCB1-mutatie, komt vooral veel voor bij hoedende rassen, waaronder Australian Shepherds, Collies, Border Collies en Duitse herders, hoewel het inmiddels bekend is dat het bij veel andere hondenrassen voorkomt.