MPS VII

Wat is MPS VII

Is een autosomaal recessief overervende lysosomale stapelingsziekte die wordt veroorzaakt door een mutatie in het GUSB gen. Zoals typisch is voor lysosomale stapelingsziekten kent ook MPS VII een progressief verloop en moeten de aangetaste dieren uiteindelijk geëuthanaseerd worden.

Symptomen bij aangetaste honden

Zwakte van de achterpoten, een groot hoofd, verkorte bovenkaak en skeletafwijkingen. De symptomen treden vrij snel op (meestal op een leeftijd van enkele maanden) Het is een progressieve aandoening.

Er is een DNA test beschikbaar voor MPS VII

Hoe deze aandoening wordt behandeld

Er is geen behandeling behalve ondersteunende zorg voor de klinische symptomen die de aangedane hond ontwikkelt.

Maatregelen

Focus op palliatieve therapieën om het comfort en de kwaliteit van leven van uw hond te vergroten.


Meer informatie

Deze mutatie werd voor het eerst beschreven in kruisingen van de Duitse herder x Beagle.