Kennelerkenning

Fokkers hebben verschillende redenen om te fokken. De een wil graag de kwaliteit van het ras verbeteren, de ander wil het gewoon eens meemaken een nestje te hebben. Er zijn fokkers die er hun broodwinning van maken en er zijn fokkers die slechts een paar nesten willen. Veel verschillende redenen om een nestje te krijgen dus.

Stichting Promovere Sanus Canibus maakt zich sterk voor het breed fokken. Een belangrijk punt daarbij is om de fokdieren en hun nakomelingen zo goed mogelijk te volgen gedurende hun leven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen fokdieren met een stamboom van de Raad van Beheer, een afstammingsbewijs van de stichting of een andere rasvereniging. Om een goed inzicht te hebben en te houden in inzet van ouderdieren heeft Stichting Promovere Sanus Canibus de beschikking over een uitgebreide database. In deze database worden honden geregistreerd van zowel binnen als buiten de stichting.

Fokkers kunnen zich onderscheiden. Dat kunnen zij doen door zich aan te sluiten bij Stichting Promovere Sanus Canibus. Dat een fokker is aangesloten bij Stichting Promovere Sanus Canibus impliceert dat de fokker vrijwillig voldoet aan strenge eisen.
De fokkers aangesloten bij Stichting Promovere Sanus Canibus kunnen een Kennelerkenning overleggen. Deze erkenning is een Keurmerk die fokkers krijgen als zij voldoen aan de eisen met betrekking tot de huisvesting, de omgeving, de plaats waar het nest opgroeit en het welzijn van de dieren. De kennelerkenning zegt iets over de fokker, niet over de combinatie waarmee gefokt wordt. Bij het aanmelden van een nieuwe kennel wordt er ter plaatse een beoordeling gedaan. Deze beoordeling wordt bij steekproef herhaald.
Mocht blijken dat een fokker niet meer voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor de erkenning, zullen de bevindingen direct met de fokker besproken worden. Is de fokker niet voornemens om alsnog aan de eisen te voldoen zal het Bestuur zich beraden over de te nemen stappen. Denk daarbij aan het intrekken van de kennelerkenning en vermelding daarvan op de website van Stichting Promovere Sanus Canibus.

Heeft u na het lezen van dit stuk nog vragen, neem dan contact op met een van bestuursleden.
Zij helpen u graag verder!