Melding ziekte, afwijking of overlijden

Om de Oudduitse Herder en Duitse Herder Langstokhaar gezond te houden, is het van groot belang dat (erfelijke) gezondheidsproblemen bij de Stichting bekend worden gemaakt. Heeft uw hond gezondheidsklachten meld dit dan a.u.b. Het melden van gegevens geldt alleen voor honden met een afstammingsnummer omdat wij van deze honden de afstamming kunnen herleiden en deze gegevens in onze database kunnen vastleggen. Zo kunnen we eventuele gezondheidsproblemen tijdig in kaart brengen en indien mogelijk laten onderzoeken. Gezondheidsklachten gedurende het gehele leven van uw hond zijn van belang, daarom zou het heel fijn zijn als u regelmatig een update over de gezondheid van uw hond doorgeeft middels dit formulier. Bij voorkeur op de leeftijd van 1, 5 en 9 jaar.
Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte stelt van ziekte of overlijden van uw hond. Ook als dit al enige tijd geleden is gebeurd.
Natuurlijk kunnen donateurs van de Stichting ook nog een stukje schrijven over hun overleden hond voor in het clubblad de ODH Post. Dit kan gestuurd worden naar redactie@admin.nl

Komt u er niet uit, twijfelt u om melding te maken, of heeft u andere vragen? Suze Swarts helpt u er graag mee. U kunt haar bereiken via mail s.swarts@sanus-canibus.nl of 06-24382869.
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite en de medewerking!

Let op! Het is geenszins de bedoeling om fokkers of wie dan ook in een kwaad daglicht te stellen maar puur om veel voorkomende problemen tijdig te ontdekken en indien nodig te laten onderzoeken.
Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, conform ons AVG reglement.