Nestcontrole

Stichting Promovere Sanus Canibus registreert bij de aangesloten fokkers de volgens de richtlijnen geboren nesten.
Het verdient enige uitleg waarom en hoe dit gebeurt.

Fokkers sluiten zich aan bij Stichting Promovere Sanus Canibus met een aantal doelen. Zo willen ze graag de afstamming van de honden vastleggen en fokken volgens een evenwichtig programma. Daarnaast biedt Stichting Promovere Sanus Canibus zowel aan de fokkers als aan de toekomstige pupkopers een vorm van bescherming. Door gezamenlijk regels af te spreken wordt er van alles aan gedaan om een zo gezond mogelijk pupje af te leveren. ook biedt deze handelswijze van Stichting Promovere Sanus Canibus bescherming aan haar fokkers door een flink aantal zaken vast te leggen.

Geboren nesten worden gecontroleerd. Een door het bestuur geselecteerde afvaardiging bezoekt de fokker die een nestje heeft met het doel om samen (met de fokker) gegevens vast te leggen. Om te komen tot een betrouwbare database en stambomen is identificatie van de pups noodzakelijk. Daarom wordt de pup geïdentificeerd middels uitlezen van de chip welke bij de pup is ingebracht. Het nummer van deze chip wordt vermeld op de stamboom en is identiek aan het chipnummer dat is vermeld op het bij de pups behorende Europeesch Hondenpaspoort. Naast de controle van de officiële papieren en het uitlezen van de chip is er check op sociale en hygiënische omstandigheden. Als stichting verwijzen wij geïnteresseerden in een pup naar de fokkers en het is daarbij van belang dat verwijzing in overeenstemming is met de werkelijke omstandigheden en daarnaast streeft de stichting naar optimale omstandigheden waarin de pups worden geboren, opgroeien en worden gesocialiseerd. Tevens wordt er gekeken of er wordt voldaan aan het fokreglement van Stichting Promovere Sanus Canibus.

De nestcontrole vindt plaats nadat de dierenarts de pups heeft geënt, gechipt, DNA heeft afgenomen en op gezondheid heeft gecontroleerd, normaal gesproken tussen de 6e en 8ste week. Naast de controle is ook de onderlinge band een belangrijk item en wordt het ook gezien als een bezoek dat als plezierig en leerzaam voor alle partijen moet worden ervaren.