Wat doen we!

Stichting Promovere Sanus Canibus hecht waarde aan direct contact met de aangesloten fokkers en dekreu-eigenaren en zal daartoe onder andere nestbezoeken plannen en nieuwe fokkers bezoeken en begeleiden.

Sanus Canibus ondersteunt en voorziet fokkers en dekreu-eigenaren van adviezen om te komen tot een dekking – de dracht – de worp en de opvoeding van de pups. Zij faciliteert daarbij aangesloten fokkers en dekreu-eigenaren in het fokken door het verstrekken van fok- en afstammingscertificaten en een kwaliteitskenmerk, de Kennelerkenning.
Fokkers aangesloten bij Sanus Canibus kunnen een Kennelerkenning overleggen. Deze erkenning is een Keurmerk die fokkers krijgen als zij voldoen aan de eisen met betrekking tot de huisvesting, de omgeving, de plaats waar het nest opgroeit en het welzijn van de dieren. De kennelerkenning zegt iets over de fokker, niet over de combinatie waarmee gefokt wordt. Bij het aanmelden van een nieuwe kennel wordt er ter plaatse een beoordeling gedaan. Deze beoordeling wordt bij steekproef herhaald. Mocht blijken dat een fokker niet meer voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor de erkenning, zullen de bevindingen direct met de fokker besproken worden. Is de fokker niet voornemens om alsnog aan de eisen te voldoen zal het Bestuur zich beraden over de te nemen stappen. Denk daarbij aan het intrekken van de Kennelerkenning.

Fokkers sluiten zich aan bij Sanus Canibus met een aantal doelen. Zo willen ze graag de afstamming van de honden vastleggen en fokken volgens een evenwichtig programma. Daarnaast biedt Sanus Canibus zowel aan de fokkers en donateurs als aan de toekomstige pup kopers een vorm van bescherming. Door gezamenlijk regels af te spreken wordt er van alles aan gedaan om een zo gezond mogelijk hondje af te leveren.
Geboren nesten worden gecontroleerd. Een door het bestuur geselecteerde afvaardiging bezoekt de fokker die een nestje heeft met het doel om samen gegevens vast te leggen. Om te komen tot een betrouwbare database is identificatie van de pups noodzakelijk. Daarom wordt de pup geïdentificeerd middels uitlezen van de chip welke bij de pup is ingebracht. Het nummer van deze chip wordt vermeld op de stamboom en is identiek aan het chipnummer dat is vermeld op het bij de pups behorende Europees Hondenpaspoort. Ook is er een check op sociale en hygiënische omstandigheden. Sanus Canibus verwijst geïnteresseerden in een pup naar de fokkers en het is daarbij van belang dat verwijzing in overeenstemming is met de werkelijke omstandigheden en daarnaast streeft Sanus Canibus naar optimale omstandigheden waarin de pups worden geboren, opgroeien en worden gesocialiseerd.
De nestcontrole vindt plaats nadat de dierenarts de pups heeft geënt, gechipt, DNA heeft afgenomen en op gezondheid heeft gecontroleerd, normaal gesproken tussen de 6e en 8ste week. Naast de controle is ook de onderlinge band een belangrijk item en wordt het ook gezien als een bezoek dat als plezierig en leerzaam voor alle partijen moet worden ervaren.

In algemene zin verzorgt Sanus Canibus workshops en lezingen in het kader van het fokken van honden op basis van het fokreglement van Sanus Canibus en de laatste wetenschappelijke inzichten.

Sanus Canibus kent meerdere bureaus. De werkzaamheden van deze bureaus zijn het verzorgen van de administratie van de aangesloten fokkers en dekreu-eigenaren en donateurs. Hier worden de certificaten gemaakt en wordt het archief bijgehouden alsmede de stamboekhouding inclusief de gezondheidsdocumenten, DNA onderzoeken en de financiële administratie.