Wat is een stichting?

Een Stichting is een organisatie die niet als doel heeft om winst te maken. In plaats daarvan probeert een Stichting een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel te halen. Een Stichting mág wel winst maken met een onderneming. De voorwaarde is dat deze winst wordt uitgegeven aan het behalen van het ideële doel van de Stichting.

Een Stichting heeft altijd een bestuur. De statuten kunnen bepalen dat er ook een Raad van Toezicht is. Dit is niet verplicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. De Stichting is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de bestuurders meestal niet aansprakelijk zijn met hun privé vermogen voor eventuele schulden.

Anders dan de vereniging, heeft een Stichting geen leden. Daardoor hoeft er geen ledenvergadering plaats te vinden om belangrijke besluiten te nemen. Behalve dat de Stichting als rechtsvorm voor goede doelen wordt gebruikt, in ons geval de doelstelling Promovere Sanus Canibus (ter bevordering van gezonde honden).