Kosten

Donateurschap € 25,- per kalenderjaar **
(extra) Gezinslid/partner-donateur€ 10,- per kalenderjaar **
Donateurschap fokker en dekreu eigenaar€ 35,- per kalenderjaar **
Aankeuring€ 35,-
Certificaat van Fokgeschikheid€ 35,-
Kennelerkenning€ 35,-
Stamboom per hond€ 30,-
Outcross stamboom per hond€ 30,-
Duplicaat stamboom per hond€ 15,-
Nestcontrole€ 5,– per pup
met een minimum van € 25,– 
Donateurschap pupkoper nest (door fokker op te geven)€ 15,- per kalenderjaar ***

 ** kosten donateurschap bij opgave in de periode:
1 januari t/m 30 juni volledig jaarbedrag
1 juli t/m 31 oktober de helft van het jaarbedrag
vanaf 1 november het volledig jaarbedrag, dit is dan inclusief het opvolgende jaar

*** kosten donateurschap bij opgave in de periode:
1 januari t/m 30 juni volledig jaarbedrag
vanaf 1 juli het volledig jaarbedrag, dit is dan inclusief het opvolgende jaar

Opzeggen Donateurschap:
Opzegging van het donateurschap dient schriftelijk (of per mail) te gebeuren en wel tenminste één maand voor het nieuwe jaar (voor 1 december van het lopende jaar) aan de penningmeester van de Stichting (c.meijer@sanus-canibus.nl).

Wanbetaling:
Helaas komt het zo nu en dan voor dat wij een donateur moeten royeren wegens het niet betalen van het donateurschap.
Mocht iemand hierna toch weer donateur willen worden dan zal er een wachttijd gelden van 3 jaar na de datum van royement.